Registrace

ZÁVOD č. 1  

Na podporu onkologicky nemocných dětí 

Registrace závodu 1.3.2021 - 31.3.2021

Nahrání výsledků a datum závodů 1.4.2021 - 10.4.2021

Kapacita 2 000 účastníků

Startovní číslo obdrží každý na email do 7 pracovních dní od připsání startovného na účet. Medaile rozesíláme do 25.4.2021. Diplomy zpracujeme do konce dubna.


Ročně v ČR onemocnění zhoubným nádorem, nebo leukémií kolem 350 dětí. Příčina dětských nádorů není v 90% případů známa. Rodiny se vlivem této těžké choroby ocitnou ve velmi těžké životní situaci a cílem Nadačního fondu Kapka naděje je jim dobu léčby co nejvíce zpříjemnit. Proto se zasazuje o zlepšení podmínek v nemocnicích po celé České republice a to zejména pořízením přístrojů a vybavení do nemocničních oddělení, které o děti pečují.


ZÁVOD č.  

Na podporu dětské psychiatrie 

Registrace závodu 1.5.2021 - 31.5.2021

Nahrání výsledků a datum závodů 1.6.2021 - 10.6.2021

Kapacita 2 000 účastníků.

Startovní číslo obdrží každý na email do 7 pracovních dní od připsání startovného na účet. Medaile rozesíláme do 25.6.2021. Diplomy zpracujeme do konce června. 


Dětská psychiatrie je velmi zásadním oborem dětské medicíny. Malých pacientů s psychiatrickými diagnózami bohužel přibývá. Významný nárůst počtu případů je prokázán jak u poruch autistického spektra, tak u dětí s poruchami příjmu potravy. I přes to stojí tento obor na okraji zájmu veřejnosti a děti se mnohdy léčí v ne zcela adekvátním prostředí nebo musí za léčbou dojíždět. Registrací do závodů přispějete na činnost Kapky naděje, která se podpoře této oblasti věnuje již několikátým rokem a to například hrazením platů psychologů, herních terapeutů a zlepšováním prostředí na dětských psychiatrických klinikách.

 

ZÁVOD č. 2 

Na podporu dárcovství kostní dřeně 

Registrace závodu 1.4.2021 - 30.4.2021

Nahrání výsledků a datum závodů 1.5.2021 - 10.5.2021

Kapacita 2 000 účastníků. 

Startovní číslo obdrží každý na email do 7 pracovních dní od připsání startovného na účet. Medaile rozesíláme do 25.5.2021. Diplomy zpracujeme do konce května. 


Pro některé dětské pacienty s leukémií či jinými poruchami krvetvorby je transplantace kostní dřeně jedinou možností na záchranu života. Stala se již standardním léčebným postupem. Transplantaci by ovšem nebylo možné uskutečnit bez obětavosti dárců, kteří jsou ochotni nezištně pomoci těžce nemocnému člověku kdekoliv na Zemi. Nábor nových dárců je tedy velmi potřebný. Registrací do závodu přes Kapku naděje podpoříte Český registr krvetvorných buněk IKEM, který nové dárce registruje a zprostředkovává jejich nalezení jako vhodných dárců. Kapka naděje je hlavním partnerem registru již několik let.

 

ZÁVOD č.

Na podporu výzkumu v dětské onkologii

Registrace závodu 1.6.2021 . 30.6.2021

Nahrání výsledků a datum závodů 1.7.2021 - 10.7.2021

Kapacita 2 000 účastníků.

Startovní číslo obdrží každý na email do 7 pracovních dní od připsání startovného na účet. Medaile rozesíláme do 25.7.2021. Diplomy zpracujeme do konce července. 


Pro mnoho dětských pacientů nebyla dříve vhodná léčba. Díky podpoře vědy a výzkumu v oblasti dětské onkologie se však situace neustále zlepšuje. Například v rámci aplikovaného výzkumu v laboratořích CLIP (Childhood Leukaemia Investigation Prague) při FN v Motole jsou v rámci diagnostiky pomocí moderních genomických metod každý rok vyšetřeny desítky dětských pacientů s akutní leukémií, akutním selháním kostní dřeně a malých pacientů s různými poruchami imunity. Prioritou laboratoří je vyšetřit zejména děti s leukémií vysokého rizika a pacienty s relapsem nemoci. Díky výzkumu se navíc výrazně zpřesňuje určení diagnózy a s tím spojené specifické léčby. Registrací do závodů tak svou kapkou přispějete na další podporu v této oblasti.

 

Registrace za závod

Startovné ve výši 250 Kč posílejte na číslo účtu 2101939980/2010 , VS (variabilní symbol) je vaše telefonní číslo, které uvádíte při registraci. Částka 50 Kč ze startovného jde Nadačnímu fondu Kapka naděje.


Nahrávání výsledků pro všechny registrované od 1.5.2021 do 31.5.2021 za 3. závod včetně doběhnutí medaile 1. a 2. závodu je možné od 1.6.2021, 12:00 do 10.6.2021, 12:00 v sekci NAHRÁVÁNÍ VÝSLEDKŮ